มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กองอาคารสถานที่และบริการ

Buildings and Grounds Maintenance Division

ขออนุญาตปิดการใช้งานลิฟท์โดยสาร อาคาร อาคาร 9 (ตัวที่ 4) , อาคาร 17 ,อาคาร 24 ,อาคาร 31 และอาคาร 32

ขออนุญาติปิดลิฟท์โดยสาร

1. ลิฟท์โดยสารของอาคาร 9 ยี่ห้อ HITACHI จำนวน 2 เครื่อง

2. ลิฟท์โดยสารของอาคาร 17 ยี่ห้อ FUJITEC 

3. ลิฟท์โดยสารของอาคาร 24 ยี่ห้อ KONE จำนวน 1 เครื่อง

4. ลิฟท์โดยสารของอาคาร 31 ยี่ห้อ PIONEER จำนวน 2 เครื่อง

5. ลิฟท์โดยสารของอาคาร 32 ยี่ห้อ PIONEER จำนวน 4 เครื่อง

วันที่เผยแพร่ 16 มกราคม 2562
ผู้เผยแพร่ เจ้าหน้าที่