มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กองอาคารสถานที่และบริการ

Buildings and Grounds Maintenance Division

การจัดการความรู้ (KM)
             
   
ควบคุมภายใน

2559  2560  2561   2562  2563  2564  2565  2566

 

การบริหารความเสี่ยง

2559    2560   2561   2562   2563  2564

วันที่เผยแพร่ 19 ตุลาคม 2566
ผู้เผยแพร่ admin