มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กองอาคารสถานที่และบริการ

Buildings and Grounds Maintenance Division

ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green university) 2562

ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green university) ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม  2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ จำนวน 20 คน 

วันที่เผยแพร่ 05 พฤศจิกายน 2562
ผู้เผยแพร่ admin