มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กองอาคารสถานที่และบริการ

Buildings and Grounds Maintenance Division

โครงการฝึกอบรม สาขาบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 ปี 2561

จัดโครงการฝึกอบรม “สาขาบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1” จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2561 ทดสอบมาตรฐาน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน  17 คน  รุ่นที่ 2 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2561  ทดสอบมาตรฐาน ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน  17 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน    ภาค 5 นครราชสีมา ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงาน

วันที่เผยแพร่ 16 มกราคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin