มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กองอาคารสถานที่และบริการ

Buildings and Grounds Maintenance Division

งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ สนามกีฬาและนันทนาการ

กองอาคารสถานที่และบริการ โดยงานโยธาและสถาปัตย์ ดำเนินการงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ สนามกีฬาและนันทนาการ มีทั้งหมด 4 งวดงาน ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว 3 งวดงาน คงเหลืองวดงานสุดท้าย อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการปรับพื้นที่เตรียมปลูกหญ้าโดยรอบสนาม ทาสีพื้นสนามบาสเกตบอล สนามแบตมินตัน ลู่วิ่ง ลู่จักรยาน และทาสีเคลือบเงาลานการแสดง คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2567

วันที่เผยแพร่ 27 มิถุนายน 2567
ผู้เผยแพร่ admin