มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กองอาคารสถานที่และบริการ

Buildings and Grounds Maintenance Division

โครงการฝึกอบรม สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 2561

โครงการฝึกอบรม สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2561 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานผลการดำเนินงาน

วันที่เผยแพร่ 16 มกราคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin